Cymraeg / English
Health Housing and Social Care Conference

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw cyfeiriad a manylion cyswllt y lleoliad

Vale Resort, Hensol Park, Hensol, Vale of Glamorgan, CF72 8JY

Beth yw manylion cyswllt CHC yn y digwyddiad?

Gallwch gysylltu â Rhian Robinson, Swyddog Digwyddiadau a Busnes ar 07855 346053

Beth yw cod gwisg ar gyfer y gynhadledd?

Gwisg swyddfa.

A oes mynediad i WiFi yn y lleoliad?

Oes. cewch god gan staff CHC ar y dydd.

A yw'n iawn i mi ddefnyddio fy ffôn symudol?

Rydym yn annog ein holl gynrychiolwyr i drydaru felly gellir defnyddir ffonau symudol ond mae'n rhaid eu rhoi ar 'dawel' yn ystod yr holl brif sesiynau a sesiynau gweithdai.

A ddefnyddir ffotograffiaeth fflach?

Dylai cynrychiolwyr wybod y gellir defnyddio ffotograffiaeth fflach mewn rhai o'r prif sesiynau a'r sesiynau gweithdy. Gofynnir i chi hysbysu aelod o staff CCC os yw hyn yn achosi problem i chi.

Pa luniaeth fydd ar gael yn ystod y gynhadledd?

Caiff yr holl luniaeth eu gweini fel yr amlinellir yn y rhaglen.

Beth os oes gen i ofynion dietegol arbennig?

Gofynnir i chi hysbysu staff CHC os oes gennych unrhyw ofynion dietegol arbennig cyn y digwyddiad er mwyn hysbysu'r lleoliad.

A oes cwmni tacsi yng ?

Premier Cars: 029 2055 5555

A oes parcio ceir yn y gwesty?