Cymraeg / English
Health Housing and Social Care Conference
Vale Resort,
Hensol Park,
Hensol,
Vale of Glamorgan,
CF72 8JY

Telephone Number: 01443 667800

Hotel Website: Vale Resort

Cyfarwyddiadau:

SAT NAV Defnyddiwch god post CF72 8JX ac wedyn ddilyn yr arwyddion cyfeiriad priffordd o'r M4.

O gyfeiriad y Dwyrain, cymerwch yr M4 i'r gorllewin, gan adael ar gyffordd 34.

O gyfeiriad y Gorllewin, cymerwch yr M4 i'r dwyrain a gadael yng nghyffordd 34.

O GYFFORDD 34 YR M4

Cymerwch yr allfan yn dilyn arwydd Pendeulwyn a Hensol

Cymerwch y 1af i'r dde yn dilyn arwydd ar gyfer Pendeulwyn, Hensol a Chyrchfan y Fro

Cymerwch y 1af i'r dde, yn dilyn arwydd Hensol, Meisgyn a Chyrchfan y Fro. Cymerwch y 1af i'r chwith, yn union cyn y tŷ gwyn ar y drofa ar gyfer Cyrchfan y Fro a mynd i fyny'r rhiw ac mae'r clwydi i Gyrchfan y Fro ar y dde.