Cymraeg / English
Health Housing and Social Care Conference
Gwesty Mercure Holland House,
24-26 Newport Rd,
Caerdydd, 
CF24 0DD

Telephone Number: 029 2043 5000

Hotel Website: Gwesty Holland House

Cyfarwyddiadau:

I gynrychiolwyr sy'n teithio o'r Gorllewin ar yr M4, gadael yng Nghyffordd 33 a chymryd yr allfan 1af oddi ar y gylchfan, dilyn yr A4232 am 9 milltir (14.5 km). Dal i fynd drwy dwnneli Queens Gate a chymryd yr allfan 1af yn ymyl y gylchfan, yna'r 2il allfan oddi ar y gylchfan nesaf i'r Ddolen Ganolog. Dal i fynd am 1 milltir yna droi i'r dde i Stryd Adam wrth y goleuadau traffig yn ymyl Carchar Caerdydd. Mynd yn syth drwy'r goleuadau nesaf i Moira Terrace, yna 1af i’r chwith ac i’r dde ar unwaith ar Heol Casnewydd. Gyrrwch lawr i’r maes parcio gwesteion.

Dylai cynrychiolwyr sy'n teithio o'r dwyrain adael yr M4 yng Nghyffordd 29 a chymryd yr A48M.

Ar drên - Mae Gorsaf Reilffordd Heol y Frenhines Caerdydd tua 5 munud o'r gwesty.

Ar awyren - Mae Maes Awyr Caerdydd tua 30 munud o'r gwesty..

Parcio Ceir: Mae parcio ar gael ond ar sail gyntaf i'r felin. Bydd cost i barcio yn y gwesty

Mae maes parcio NCP ar yr 2il i’r chwith ar ôl gyrru heibio’r gwesty ar Heol Knox.