Cymraeg / English
Health Housing and Social Care Conference

 

Rhestr Cynrychiolwyr are gyfer Cynhadledd Llywodraethiant  2020 

Sefydliad

Enw

Teitl Swydd

 

Dr Sabrina Cohen-Hatton

Swyddog Tân, Seicolegydd a Awdur

Adra

Aled P. Davies

Pennaeth Llywodraethiant

Adra

Gwenno Littlewood

Swyddog Llywodraethiant a Sicrwydd

Adra

Iwan Trefor Jones

Dirprwy Brif Weithredydd

Adra

Richard Mark Jones

Cadeirydd Bwrdd

Altair

Sioned Hughes

Prif Ymgynghorydd Rhanbarthol

Ark Consultancy

Kieran Colgan

Cyfarwyddydd

Ark Consultancy

Nigel Perryman

 

Arthur J. Gallagher

Jill Jones

Cyfarwyddydd Cyfrif

Astari Cyfyngedig

Ceri Lennon

Cymhorthydd Archwilio Mewnol a Swyddog Marchnata

Astari Cyf.

Nigel Ireland

Prif Weithredydd Grŵp

Campbell Tickell

Ceri Victory Rowe

Uwch Ymgynghorydd

Canolfan Llywodraethiant Cymru

Athro Laura McAllister

Athro Polisi Cyhoeddus a Llywodraethiant Cymru

Cartrefi Conwy

Aimee Corbett

Cymhorthydd Llywodraethiant

Cartrefi Conwy

Bill Hunt

Aelod Bwrdd

Cartrefi Conwy

David Shepherd

Is-gadeirydd

Cartrefi Conwy

Kath Coughlin

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Allison Soroko

Ysgrifennydd Cwmni

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Claire Payne

Swyddog Llywodraethiant

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Elizabeth Lendering

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Jonathan Tumelty

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Julie McCarthy

Cynrychiolydd Corff Democrataidd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Llinos Hallet

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Lorraine Oates

Dirprwy Brif Weithredydd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Natalie Warner

Cadeirydd Corff Democrataidd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Nicola Evans

Cadeirydd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Rachel Honey-Jones

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymoedd Merthyr

Tracey Powell

Cynrychiolydd Corff Democrataidd

Cartrefi Cymunedol Cymru

Aaron Hill

Pennaeth Polisi a Materion Allanol

Cartrefi Cymunedol Cymru

Clarissa Corbisiero

Dirprwy Brif Weithredydd

Cartrefi Cymunedol Cymru

Edwina O’Hart

Cyfarwyddydd Cynorthwyol, Gwasanaethau Aelodau

Cartrefi Cymunedol Cymru

Laura Courtney

Rheolydd Polisi a Materion Allanol

Cartrefi Cymunedol Cymru

Lesley Smith

Swyddog Dysgu a Datblygu

Cartrefi Cymunedol Cymru

Phillipa Knowles

Cyfarwyddydd Adnoddau a Datblygu Sefydliadol

Cartrefi Cymunedol Cymru

Rhea Stevens

Pennaeth Polisi a Materion Allanol

Cartrefi Cymunedol Cymru

Rhian Robinson

Swyddog Datblygu Digwyddiadau a Busnes

Cartrefi Cymunedol Cymru

Steve Evans

Cyfarwyddydd Cynorthwyo Cyllid a Thechnoleg Gwybodaeth

Cartrefi Cymunedol Cymru

Stuart Ropke

Prif Weithredydd

Cartrefi Cymunedol Cymru

Terryanne O’Connell

Cymhorthydd Gwasanaethau Canolog

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Adrian Webb

Cadeirydd Bwrdd

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Emma Assender

Rheolydd Llywodraethiant

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Katherine Howells

Aelod Bwrdd

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Martyn Price

Cyfarwyddydd Interim Adnoddau

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Neil Harries

Cadeirydd Pwyllgor Archwilio a Risg

Cartrefi Dinas Casnewydd

Guy Stenson

Aelod Bwrdd

Cartrefi Dinas Casnewydd

Joanna Fairley

Pennaeth Llywodraethiant a Strategaeth

Cartrefi Melin

Adrian Huckin

Cyfarwyddydd Gweithredol Arloesedd, Diwylliant a Pherfformiad

Cartrefi Melin

Anthony Hearn

Is-gadeirydd

Cartrefi Melin

Christine Edmondson

Aelod Bwrdd

Cartrefi Melin

John Jackson

Aelod Bwrdd

Cartrefi Melin

Julie Thomas

Cadeirydd

Cartrefi Melin

Karen Jones

Rheolydd Gwasanaethau Corfforaethol a Llywodraethiant

Cartrefi Melin

Martin Reed

Aelod Bwrdd

Cartrefi Melin

Sarah Bees

Aelod Bwrdd

Cartrefi Melin

Sarah Felvus

Swyddog Llywodraethiant

Cartrefi Melin

Wendy Bowler

Aelod Bwrdd

Central Consultancy and Training

Anthony Riley

Cydymaith

Central Consultancy and Training

Fiona Pethick

Cydymaith

Central Consultancy and Training

Kate Goodall

Rheolydd Busnes

Central Consultancy and Training

Patricia McCabe

Cyfarwyddydd

CIH Cymru

Matt Dicks

Cyfarwyddydd

Citizens UK

Jonathan Cox

Dirprwy Gyfarwyddydd

Cymdeithas Tai Aelwyd

Colin Downham

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Hilary Jones

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Lesley Penn

Cadeirydd

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Paul Ryan

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Bro Myrddin

Rhodri Jones

Cyfarwyddydd Adnoddau Corfforaethol

Cymdeithas Tai Cadwyn

Judith James

Cadeirydd

Cymdeithas Tai Cadwyn

Kath Palmer

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Cadwyn

Leynie Pearn

Rheolydd Llywodraethiant

Cymdeithas Tai Cadwyn

Nicola Eynon

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Cadwyn

Paul Evans

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Charles Brotherton

Dirprwy Brif Weithredydd

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Peter Swanson

Cadeirydd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Brian Pickett

Cyfarwyddydd  Corfforaethol – Gwasanaethau Canolog

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Claire Durrant

Cymhorthydd Llywodraethiant

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Daniel Lewis

Pennaeth Llywodraethiant

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Emma Britton

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Hayley Selway

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Janet Beauchamp

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Michael Owen

Cadeirydd Bwrdd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Rhys Jenkins

Swyddog Cymorth Polisi a Gwybodaeth Llywodraethiant

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Samantha Williams

Swyddog Cymorth Llywodraethiant a Gweithredol

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Scott Rooks

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Vinita Nawathe

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai De Swydd Efrog

Tony Stacey

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Adrian Burke

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Donna Jones

Cyfarwyddydd Gwasanaethau Corfforaethol a Tai

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Emma Morgan

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Geraldine Buckland

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Louise Howells

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Steve Garland

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Dewis Cyntaf

Walis George

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Hafod

Teresa Beggs

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Hafod

Tina Donnelly

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Hafod

Tracey Healey

Cyfarwyddydd Gweithredol Sicrwydd

Cymdeithas Tai Hafod

Angelina Curtis

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Alan Sinclair

Cyfarwyddydd Anweithredol

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Julia Attwell

Is-gadeirydd y Bwrdd

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Kevin Howell

Pennaeth Llywodraethiant a Phrosiectau Corfforaethol

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Richard Norton

Cadeirydd y Bwrdd

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Scott Sanders

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Delyth Evans

Cyfarwyddydd Gwasanaethau Corfforaethol

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Jayne Lewis

Rheolydd Llywodraethiant

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Julie Reynolds

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Karen Courts

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Rebecca Little

Tenant

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Tim MacDermott

Cyfarwyddydd Gweithrediadau

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Tom Broadhead

Is-gadeirydd

Cymdeithas Tai Newydd

Claire Marshall

Cadeirydd

Cymdeithas Tai Newydd

Deb Austin

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Newydd

Jason Wroe

Cyfarwyddydd Tai

Cymdeithas Tai Newydd

Lynne Burrows

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Newydd

Nick Lawley

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Newydd

Shani Payter

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Newydd

Simon Morris

Cyfarwyddydd Eiddo

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Colin Lewis

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Emma Brute

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Steve Higginson

Cyfarwyddydd Adnoddau a Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Tony Crowhurst

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Tony Deakin

Is-gadeirydd

Cymdeithas Tai Taf

Andrew Knight

Is-gadeirydd/Cadeirydd Archwilio a Risg

Cymdeithas Tai Taf

Claire Canning

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Taf

Dianne Bevan

Cadeirydd y Bwrdd

Cymdeithas Tai Taf

Helen White

Prif Weithredydd

Cymdeithas Tai Taf

James Rides

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Taf

Keith Edwards

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Teulu

Angela Van Den Bogerd

Aelod Bwrdd

Cymdeithas Tai Teulu

Farid Ali

Pennaeth Llywodraethiant Gwasanaeth a Rheolydd Gwelliant

Cymdeithas Tai Teulu

Jackie Royall

Cadeirydd

Cymdeithas Tai Teulu

Marcia Sinfield

Prif Weithredydd

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Julie James AM

Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Darwin Gray

Stephen Thompson

Partner Rheoli

Decision Time

Geoff Higgins

Cyfarwyddydd Rheoli

Grŵp ateb

Ceri Barnett

Ysgrifennydd Cwmni/Cyfreithiwr

Grŵp ateb

David Birch

Cadeirydd

Grŵp ateb

Debbie Yates

Cymhorthydd Llywodraethiant

Grŵp ateb

Julie John

Cydlynydd Llywodraethiant

Grŵp ateb

Nick Hampshire

Prif Weithredydd

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Alun Rawlins

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Pherfformiad

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Claire White

Rheolydd Adnoddau

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

John Chown

Aelod Bwrdd

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Joy Kent

Cadeirydd y Bwrdd Rheoli

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Julie Nicholas

Aelod Bwrdd

Grŵp Cartrefi Cymunedol Cynon Taf

Victoria Slade

Prif Weithredydd

Grŵp Cynefin

Carys Edwards

Is-gadeirydd

Grŵp Cynefin

Clifton Robinson

Aelod Bwrdd

Grŵp Cynefin

Dafydd Lewis

Cadeirydd

Grŵp Cynefin

Helen Jones

Rheolydd Llywodraethiant a Chydymffurfiaeth

Grŵp Cynefin

Julia Hughes

Aelod Bwrdd/Cadeirydd Archwilio a Risg

Grŵp Cynefin

Shan Lloyd Williams

Prif Weithredydd

Grŵp Pobl

Cheradine Jones

Cymhorthydd Llywodraethiant Grŵp

Grŵp Pobl

Lisa Pinney

Cyfarwyddydd Gweithredol - Adnoddau

Grŵp Pobl

Neil Ingham

Group Cyfarwyddydd Cyfathrebu a Phrofiad Cwsmeriaid

Grŵp Pobl

Paula Williams

Pennaeth Sicrwydd

Grŵp Pobl

Phil Gough

Cyfarwyddydd Anweithredol

Grŵp Pobl

Wendy Bourton

Cadeirydd Grŵp

Grŵp Tai Coastal

Bonnie Navarra

Aelod Bwrdd

Grŵp Tai Coastal

Caroline Belasco

Cyfarwyddydd Gweithredol Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Corfforaethol

Grŵp Tai Coastal

Dawn Mitchell

Aelod Bwrdd

Grŵp Tai Coastal

Debbie Green

Prif Weithredydd Grŵp

Grŵp Tai Coastal

Jane Howells

Aelod Bwrdd

Grŵp Tai Coastal

Kirsty Ellis

Aelod Bwrdd

Grŵp Tai Coastal

Roger Williams

Cadeirydd

Hafan Cymru

John Morgan

Cadeirydd y Bwrdd Rheoli

Hafan Cymru

Julie Phillips

Pennaeth Cyllid

Hafan Cymru

Sian Morgan

Prif Weithredydd

Hafan Cymru

Stacey Anastasi

Aelod Bwrdd

Hafan Cymru

Stephen Ray

Ymddiriedolydd y Bwrdd

Helen Iles Cyf

Helen Iles

Cyfarwyddydd

Hugh James

Emma Poole

Rheolydd Perthynas Cleientiaid

IWA

Ellen Jones

Arweinydd Prosiect Deall Lleoedd Cymru

IWA

Jack Watkins

Arweinydd Prosiect Economi Sylfaenol

Llywodraeth Cymru

Alison Johns

Uwch Reolydd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Bob Smith

Aelod Bwrdd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Doug Elliott

Aelod Bwrdd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Huw Maguire

Pennaeth Rheoleiddio – Busnes

Llywodraeth Cymru

Ian Hibble

Rheolydd Strategaeth Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Ian Walters

Pennaeth Rheoleiddio - Gweithrediadau

Llywodraeth Cymru

Kevin Lawrence

Aelod Bwrdd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Maria Round

Uwch Reolydd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Nicola Gibbons

Rheolydd Tai Cymunedol

Llywodraeth Cymru

Pam Lucas

Rheolydd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Simon Fowler

Uwch Reolydd Rheoleiddio

Llywodraeth Cymru

Stephen Tranah

Uwch Reolydd Strategaeth Rheoleiddio

One Team Logic

Mike Glanville

Cyfarwyddydd Diogelu

R W Learning

Ian Rothwell

Cyfarwyddydd Rheoli

RHA

David Power

Cadeirydd Bwrdd

RHA

Hannah Davies

Cymhorthydd Personol y Prif Weithredydd

RHA

Julie Vellucci

Aelod Bwrdd

RHA

Neil Morgan

Aelod Bwrdd

RHA

Luke Takeuchi

Prif Weithredydd

Rubixx

Simon Reay

Group Cyfarwyddydd

Sero Energy

James Williams

Rheolydd Gyfarwyddydd

SFHA

Shona Mitchell

Arweinydd Polisi

Tai ClwydAlyn

Paul McGrady

Cyfarwyddydd Gweithredol Adnoddau

Tai ClwydAlyn

Paul Robinson

Aelod Bwrdd

Tai ClwydAlyn

Rachel Storr-Barber

Rheolydd Llywodraethiant a Rheoleiddio

Tai Ceredigion

Catherine Shaw

Aelod Bwrdd

Tai Ceredigion

John Rees

Aelod Bwrdd

Tai Ceredigion

Karen Oliver

Cadeirydd

Tai Ceredigion

Kate Curran

Cyfarwyddydd Gwasanaethau Corfforaethol

Tai Ceredigion

Llyr Edwards

Cyfarwyddydd Gwasanaethau Eiddo

Tai Ceredigion

Peter Deakin

Aelod Bwrdd

Tai Ceredigion

Stephen Cripps

Is-gadeirydd

Tai Cymoedd i Arfordir

Sarah Prescott

Prif Swyddog Cyllid

Tai Tarian

Angela Priestley

Pennaeth Llywodraethiant

Tai Tarian

Carolyn Heaven

Swyddog Llywodraethiant Corfforaethol

Tai Tarian

Claire Maimone

Cyfarwyddydd Tai

Tai Tarian

Clare Way

Dirprwy Gyfarwyddydd Tai

Tai Tarian

Daniel Smith

Aelod Bwrdd

Tai Tarian

Jonathon Davies

Cadeirydd

Tai Tarian

Mike Jones

Aelod Bwrdd

Tai Tarian

Sam Taylor

Aelod Bwrdd

Tai Tarian

Shelley Bosson

Is-gadeirydd

Tai Wales & West

Alex Ashton

Cadeirydd

Tai Wales & West

Anne Hinchey

Prif Weithredydd

Tai Wales & West

Claire McDougall

Rheolydd Llywodraethiant

Tai Wales & West

Heather Christan

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Ivor Gittens

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Jemma Bere

Aelod Bwrdd Preswyl

Tai Wales & West

Joy Williams

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Kevin Taylor

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Peter Harding

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Sarah Porter

Aelod Bwrdd

Tai Wales & West

Sharon Lee

Aelod Bwrdd

Trivallis

Debbie Davies

Rheolydd Llywodraethiant

Trivallis

Ian Thomas

Prif Weithredydd

Trivallis

Jonathan Huish

Cadeirydd

Trivallis

Kelly Wells

Cyfarwyddydd Corfforaethol Sicrwydd, Llywodraethiant a Risg

United Welsh

Emma Tamplin

Aelod Bwrdd

United Welsh

Gail Williams

Aelod Bwrdd

United Welsh

Grahame Sturges

Cadeirydd

United Welsh

Lynda Sagona

Prif Weithredydd Grŵp

United Welsh

Nia Roblin

Pennaeth Llywodraethiant a Chydymffurfiaeth

United Welsh

Vicki Hindley

Cymorth Llywodraethiant a Gweithredol