Cymraeg / English
Health Housing and Social Care Conference

 

Rhestr Cynrychiolwyr Cynhadledd Cyfathrebu 2020
Dydd Mercher 22 Ionawr
Gwesty Copthorne, Caerdydd

Sefydliad

Enw

Teitl Swydd

Adra

Delyth Lloyd

Pennaeth Cyfathrebu

Bright Collie

Huw David

Rheolydd Gyfarwyddydd

Cartrefi Conwy

Annette Hennessey

Rheolydd Cyfathrebu a Marchnata

Cartrefi Conwy

Guto Williams

Cydlynydd Cyfryngau Creadigol a Digidol

Cartrefi Conwy

Linda Humphreys

Partner Cyfathrebu a Marchnata

Cartrefi Cymunedol Cymru

Aaron Hill

Pennaeth Polisi a Materion Allanol

Cartrefi Cymunedol Cymru

Catrin Harries

Swyddog Cyfathrebu a Chyfryngaau

Cartrefi Cymunedol Cymru

Joshua Rousen

Swyddog Creadigol Brandio a Dylunio

Cartrefi Cymunedol Cymru

Rebecca Goodhand

Rheolydd Cyfathrebu

Cartrefi Cymunedol Cymru

Rhian Robinson

Swyddog Datblygu Busnes (Digwyddiadau)

Cartrefi Melin

Fiona Williams

Swyddog Cyfathrebu

Cartrefi Melin

Sam Muftuoglu

Swyddog Cyfathrebu

Castleoak

Susan James

Pennaeth Marchnata

Claremont Comms

Lucy Witt

Uwch Ymgynghorydd

CX Partners

Aimee Smith

Arweinydd Strategol

CX Partners

Alex Wotton

Dylunydd Gwasanaeth

Cymdeithas Tai Cadwyn

Gareth Evans

Swyddog Gwefan

Cymdeithas Tai Cadwyn

Leah Thomas

Cymhorthydd Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Cadwyn

Nia Rolfe

Swyddog Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru

Alwena Richards

Swyddog Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Cymuned Caerdydd

Justine Wilcox

Swyddog Cyfathrebu, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Cymdeithas Tai Gogledd Cymru

Sian Parry

Rheolydd Cyfathrebu a Marchnata

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Bethan Aubrey

Arweinydd Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Jayne Rotheroe

Rheolydd Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Rebecca Bentley

Arweinydd Cyfathrebu Digidol

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Rebecca Liddle

Swyddog Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Linc-Cymru

Rebecca Notley

Arweinydd Prosiectau Cymunedol

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Bethan Thomas

Swyddog Cynhwysiant Ieuenctid a Datblygu

Cymdeithas Tai Merthyr Tudful

Lee Jones

Rheolydd Datblygu Cymunedol

Cymdeithas Tai Newydd

Mared Edwards

Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu

Cymdeithas Tai Newydd

Nia Pollard

Swyddog Cyfryngau Digidol

Cymdeithas Tai Rhondda

Lian Rees

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Harrison Andrews

Cyfryngau a Chyfathrebu

Cymdeithas Tai Sir Fynwy

Vicki Smith

Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Cartrefi Cymunedol Bron Afon

Ben Black

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Bethany Prosser

Partner Busnes Dylunio Creadigol dan Hyfforddiant

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Damian Vizard

Swyddog Cyfathrebu ac Amlgyfryngau

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Sarah Freeman

Swyddog Polisi

Cartrefi Cymunedol Tai Calon

Sophie Bowyer

Partner Busnes Dylunio Creadigol

Cymdeithas Tai Teulu

Catherine James

Cymhorthydd Cyfathrebu

Cymdeithas Tai Teulu

Vicky Nicholas

Pennaeth Adnoddau Dynol, Datblygu Sefydliadol a Chyfathrebu

Escherman

Andrew Bruce Smith

Rheolydd Gyfarwyddydd

Grŵp ateb

Poppy Kucyj

Cymhorthydd Cyfathrebu

Grŵp ateb

Tom Waters

Swyddog Cymorth Digidol

Grŵp ateb

Victoria Evans

Rheolydd Pobl a Chyfathrebu

GWR

Rhian Moore

Pennaeth Cyfathrebu Mewnol

Lynn PR

Shayoni Lynn

Cyfarwyddydd a Phrif Ymgynghorydd

One Team Logic

Sam Franklin

Swyddog Gweithredol Marchnata

Spindogs

Emily Harries

Rheolydd Marchnata

Swyddfa'r Cabinet

Laurian Hubbard

Arweinydd Ymgyrch Brexit

Tai Ceredigion

Janice Thomas

Ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus, Cyfathrebu a Marchnata

Tai Cymoedd i Arfordir

Jonathan Flay-Petty

Hyrwyddwr Cyfathrebu

Tai Cymoedd i Arfordir

Lizzie Conway

Pennaeth Cyfathrebu Creadigol

Tai Tarian

Huw Davies

Cymhorthydd Cyfathrebu

Tai Tarian

Rachel Gardiner-James

Swyddog Cyfathrebu

Tai Tarian

Wayne Gwilym

Pennaeth Datblygu Sefydliadol

Tai Wales & West

Alison Stokes

Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Tai Wales & West

Michael Amatt

Dylunydd Cynnwys Digidol a Chreadigol

Wilkinson Associates

John Wilkinson

Rheolydd Gyfarwyddydd

Working Word

Dan Tyte

Rheolydd Gyfarwyddydd

Y Wallich

Amy Lee Pierce

Pennaeth Cyfathrebu

Y Wallich

Jamie-Lee Cole

Rheolydd Cyfathrebu